Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

+36 62 541 280

OM azonosító: 203052

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

A Magyar Közlöny és a hozzánk érkezett miniszteri határozatok alapján iskolánk működési rendje március 8-tól a következőképpen alakul:

Iskolai feladatok

Az iskolában folyó közismereti, szakmai elméleti tanórákat, valamint a gyakorlati oktatást online módon szervezzük meg. Az oktatás platformja az MS Teams felület.

A hivatalos kommunikáció a gondviselők és az iskola között a Kréta rendszeren keresztül történik, az iskolát e-mailben a tothjanos.morahalom@gmail.com címen kereshetik. Az iskolai személyes ügyintézés naponta 9-12 óra között lehetséges. Telefonon munkaidőben a +36 62 541 280-as számon kereshetnek.

A külső, duális partnernél töltendő gyakorlatok online kerülnek megszervezésre.

Felnőtt tanulóink esetében is valamennyi óra online kerül megtartásra a Teams felületen.
A kollégium zárva tart.


Tanulói és gondviselői feladatok

Valamennyi diákunk még novemberben kézhez kapott egy diákoknak szóló alapelv listát. Kérjük az abban foglaltak maradéktalan betartását!
Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni az oktatásban, vagy munkája késedelmet szenved, arról köteles a tanuló vagy a gondviselő a szaktanárt értesíteni. Amennyiben a tanuló nem vesz részt az oktatásban, az iskola kénytelen eljárást indítani, mely a családi pótlék megvonásával is járhat.
A tanév teljesítésének feltétele a tantervi követelmények teljesítése, valamint a digitális oktatási rendben történő részvétel.
A tanuló kötelessége, a szülő felelőssége, hogy a tanuló rendszeresen bejelentkezzen az oktatási platformra, a tananyagot megtanulja, feladatait elvégezze.

Mórahalom, 2021.03.08.

Angyalné Kovács Anikó
igazgató