Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskola és Garabonciás Kollégium

+36 62 541 280

OM azonosító: 203052

Dokumentumok

# Megnevezés Letöltés
1 Alapító okirat Letöltés
2 A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Letöltés
3 A beiratkozás időpontjai Letöltés
4 A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Letöltés
5 Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) Letöltés
6 Pedagógiai program Letöltés
7 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje Letöltés
8 Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Letöltés
9 Adatvédelmi Szabályzat - 20190625 Letöltés
10 Szervezeti és működési szabályzat Letöltés
11 Házirend Letöltés
12 Kollégiumi házirend Letöltés
13 Szakmai program Letöltés
14 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Letöltés
15 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Letöltés
16 Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Letöltés
17 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Letöltés
18 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Letöltés
19 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Letöltés
20 Adatvédelmi tájékoztató Letöltés
21 Igazgatói megbízásra benyújtott vezetési program Letöltés
22 A Szegedi Szakképzési Centrum adatvédelmi szabályzata Letöltés